cahiliye

[ca:hiliye]
阿́ is. 史́ 蒙昧时期(阿拉伯世界指伊斯兰教产生前的时期)

Türkçe-Çince Sözlük. 2014.

Look at other dictionaries:

  • cahiliye — is., tar., Ar. cāhiliyye Araplarda Müslümanlıktan önceki çağ …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • GAYRET-İ CÂHİLİYE — Körü körüne uğraşmak. Allah ın razı olmadığı lüzumsuz şeylere kıymet vererek didinmek …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAMİYET-İ CÂHİLİYE — f. Câhillikten gelen ırkçılık gibi bâtıl inanışları koruma gayreti. * Cenab ı Hakk ın ve Resul ü Ekrem in (A.S.M.) nehyettiği ve hak dine uymayan eski ve kötü inançları muhafaza gayreti …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HALİD BİN VELİD — Câhiliye devrinde Kureyş eşrafındandı. Hudeybiye muahedesinden sonra Müslüman oldu. Resul i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, kendisine Seyfullah namını vermiştir. Çok kahraman bir gazi idi. Suriye, Filistin, Şam gibi yerler onun himmeti ile feth… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ASABİYET-İ KAVMİYE — Vatanperverlik. Menfi milliyetçilik, Asabiyet i câhiliye, asabiyet i milliye, asabiyet i nev iyye gibi tabirler de aynı mânayı ifâde eder. (Bak: Asabiyet i Câhiliyye …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • CAHİLİYYET — Cahilliğe âit. * İslâmiyet ten önceki câhiliye devrine âit. Cahiliyet sadece İslâmiyet öncesine ait değildir. Bu gün tabiatçılık, maddecilik gibi çeşitli adlarla eski puta tapıcılık daha da yobazlaşarak devam ediyor. Allah ı inkâr ederken tabiatı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KAVMİYETÇİLİK — İslâmiyetin âyet i kerime ve hadis i şerifle men ettiği, soy sop üstünlüğü ileri sürerek, kendi kavminden olmayanlardan ayrılmak ve onları hakir görmek. (Bak: Asabiyet i câhiliye …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.